Članstvo


Zavedamo se, da kot posamezniki nimamo tolikšne moči, kot skupina pa lahko dosežemo zastavljene cilje in uresničimo naše poslanstvo. Zato vas vabimo, da se nam pridružite in postanete pomemben del ideje, katere namen je vzpostaviti prijazno okolje za dobro vseh nas.

. . .

Člani strokovnega združenja lahko postanete vsi strokovni zdravstveni delavci (zdravniki, fizioterapevti, medicinski tehniki) in drugi zdravstveni delavci ter strokovni sodelavci, ki vas ta problematika zanima, in sicer s sprejemom določil statuta SSZL, s podpisom pristopne izjave ter plačilom članarine.

Vse limfterapevte, ki želelite, da se vaši podatki objavijo na našem spletnem Seznamu limfterapevtov vabimo, da v izjavi izpolnete tudi soglasje za vpis na spletni seznam limfterapevtov. Podpisano izjavo s soglasjem nato pošljete na naslov združenja. Poleg izjave priložite še fotokopijo vašega Certifikata Therapy course II and III ali recetifikacije Review, ki nista starejša od 2 let. Po prejetju teh dveh dokumentov vas bomo dodali na seznam na naši spletni strani.

Pristopno izjavo najdete tukaj: člani

. . .

V združenje SSZL ste kot pridruženi člani vabljeni tudi vsi ostali, ki vas ta problematika zanima (bolniki, družinski člani, sorodniki, prijatelji, skrbniki…). Pridruženi člani postanete s sprejemom določil statuta SSZL, s podpisom pristopne izjave in plačilom letne članarine.
Pristopno izjavo najdete tukaj: pridruženi člani

. . .

Podatki za nakazilo letne članarine:
Naziv: Slovensko strokovno združenje za limfedem
Naslov: Ul. Majorja Lavriča 12
Kraj: 1000 Ljubljana
Država: Slovenija
IBAN (NLB): SI56 0223 6026 0064 807
Namen: Članarina za LETO (vaše ime in priimek)
Znesek člani: 20 Evr
Znesek pridruženi člani: 10 Evr