medi2

Iskra.medical juzo

Prijava na III. strokovno srečanje
LIMFEDEM – celostni pristop, dogodek na daljavo, 27.11.2020

V primeru da ste izbrali drugo prosim vpišite poklic/izobrazbo

Vnesite točne podatke o plačniku. Izpolnjena morajo biti vsa polja!

Izberite kotizacijo
Izberi kotizacijo

GDPR izjava
Na podlagi zakonske ureditve na področju varstva osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 in Zakona o varstvu osebnih podatkov) dajem pisno soglasje Slovenskem strokovnem združenju za limfedem - SSZL, Ul. Majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana, da hrani moje poslane osebne podatke in jih obdeluje z namenom udeležbe na strokovnem srečanju z naslovom: " Limfedem - celostni pristop".
S prijavo se strinjam, da me organizator preko navedenega elektronskega naslova obvešča o omenjenem dogodku in da na osnovi teh podatkov pripravi potrdilo o udeležbi. S prijavo se strinjam, da organizator dogodka fotografira/snema dogodek za namene predstavljanja združenja in njihovih aktivnosti ter da nastale fotografije, video- in zvočne posnetke objavlja na spletni strani združenja ter drugih spletnih in tiskanih medijih.

Število udeležencev je omejeno. Prijave so možne do zasedbe vseh prostih mest.

Plačilo v 8. dneh po potrditvi prijave s strani SSZL.

Organizator si pridržuje pravico odpovedi ali spremenjenega termina strokovnega srečanja, v primeru poslabšanja epidemiološke situacije, premajhnega števila prijavljenih ali druge nepredvidene situacije.