LIMFEDEM NOGE preventiva in zdravljenje

IZ VSEBINE:

KAJ JE LIMFEDEM?
Limfedem je zastajanje z beljakovinami bogate medcelicne tekocine v tkivu, ki se navzven kaže kot oteklina. Znacilno zanj je, da se oteklina najpogosteje pojavi na roki ali na nogi in lahko vkljucuje tudi pripadajoci del trupa. Prav tako se lahko pojavi na drugih delih telesa (vrat, obraz, trebuh…). Za uspešno preprecevanje in odpravo limfedema je kljucnega pomena pravocasna in pravilno izbrana terapija. Zato se dobro opazujte, po potrebi merite obseg roke in primerjajte z zdravo stranjo.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *