Vaje za bolnike z limfedemom roke

IZ VSEBINE:

VAJE IZVAJAJTE V KOMPRESIJI

IZHODNI POLOŽAJ: stoja z rahlo pokrcenimi koleni, stopala v širini kolkov
ŠTEVILO PONOVITEV: najmanj petkrat vsako vajo; priporocljivo veckrat na dan
1. Globoko trebušno dihanje
2. Krožite z rameni nazaj – komolci so iztegnjeni (izvajajte kroženje istocasno in
izmenicno)
3. Komolce pokrcite, potegnite jih cim višje proti ušesom in krožite z rameni (s komolci rišete krog, istocasno in izmenicno)

Vaje za bolnike z limfedemom noge

IZ VSEBINE:

IZHODNI POLOŽAJ: stoja z rahlo pokrcenimi koleni, stopala v širini kolkov (vaje izvajajte ob opori)
ŠTEVILO PONOVITEV: najmanj 5x vsako vajo
1. Globoko trebušno dihanje:
2. Kroženje v kolku (stoja na eni nogi, prste druge noge potegnite proti sebi, s peto
rišete krog v smeri nazaj in naprej)
3. Kroženje v kolenu (stoja na eni nogi, druga noga je v zraku s stopalom rišete krog, zaokrožite v kolenu v obe smeri)

LIMFEDEM NOGE preventiva in zdravljenje

IZ VSEBINE:

KAJ JE LIMFEDEM?
Limfedem je zastajanje z beljakovinami bogate medcelicne tekocine v tkivu, ki se navzven kaže kot oteklina. Znacilno zanj je, da se oteklina najpogosteje pojavi na roki ali na nogi in lahko vkljucuje tudi pripadajoci del trupa. Prav tako se lahko pojavi na drugih delih telesa (vrat, obraz, trebuh…). Za uspešno preprecevanje in odpravo limfedema je kljucnega pomena pravocasna in pravilno izbrana terapija. Zato se dobro opazujte, po potrebi merite obseg roke in primerjajte z zdravo stranjo.