O združenju

Slovensko strokovno združenje za limfedem (SSZL) je nastalo konec leta 2012 z namenom, da bi se ustvaril organiziran in ciljno usmerjen prostor v katerem se združujejo in sodelujejo različni  strokovnjaki, ki se ukvarjajo s problematiko  limfedema  in bi zato lažje in bolje pomagali  tistim, ki s tem obolenjem živijo.

Prizadevamo si pridobivati, soustvarjati in razširjati  strokovno znanje in ozaveščanje o problematiki limfedema in tako olajšati vsakdan marsikateremu posamezniku.

Pridružite se nam in bodite del naše zgodbe tudi vi!

Namen

Poslanstvo Slovenskega strokovnega združenja za limfedem (SSZL) je:

 • ozaveščanje o problematiki limfedema in njemu sorodnih obolenj,
 • skrb za razvoj in napredek stroke v slovenskem prostoru s spremljanjem mednarodnih smernic,
 • povezovanje različnih strokovnjakov, ki delujejo na področjih obravnave limfedema,
 • povezovanje limfterapevtov, ki terapijo izvajajo na področju Slovenije in spodbujanje izmenjave idej in kliničnih izkušenj med člani SSZL,
 • skrb in prizadevanje za izboljšanje dostopa bolnikom z limfedemom do strokovne obravnave,
 • skrb in prizadevanje za izboljšanje dostopa do javnih finančnih sredstev za obravnavo bolnikov z limfedemom v Sloveniji.

Strokovno združenje uresničuje svoje cilje na naslednje načine:

 • z organiziranjem sestankov in koordiniranjem aktivnosti s področja dejavnosti strokovnega združenja,
 • z organiziranjem strokovnih srečanj, predavanj, delavnic in okroglih miz s področja dejavnosti strokovnega združenja,
 • s sodelovanje z državnimi organi, strokovnimi komisijami in zavodi pri nastajanju in oblikovanju strokovnih smernic v Sloveniji in reševanju strokovnih vprašanj,
 • z zastopanje interesov svojih članov in sodelovanje pri pogajanjih na različnih nivojih,
 • povezovanje s sorodnimi društvi in ustanovami po svetu,
 • s priprava publikacij in člankov, ki so povezana z delovanjem strokovnega združenja.

Predsedstvo/vodstvo

Predsednica društva: Urška Mravlje

Podpredsednica društva: Silva Uršič

Tajništvo društva: Slavica Knez Kovačič

Blaganjičarka društva: Alenka Groboljšek

Člani upravnega odbora: Annemary Kotnik, Stanislava Varmuž, Marina Dobnik

Pravni akti in dokumenti

Statut 2023

Podprite nas

Strokovno združenje uresničuje svoje cilje na naslednje načine:

SSZL je neprofitno strokovno združenje, zato je njegovo delovanje odvisno od pridobljenih javnih sredstev, sponzorstev in donacij. Naše aktivnosti so namenjene tako strokovnemu medicinskemu osebju kot tudi laični javnosti. Z njimi želimo zbrati zadnja dognanja na področju limfologije in v naš prostor prinesti vrhunska znanja za zdravljenje limfostatičnih obolenj ter z njimi pomagati ljudem v stiski.

Naše delovanje tako obsega vzpostavljanje in vzdrževanje kontaktov z drugimi svetovnimi združenji in strokovnjaki na področju limfologije, udeleževanje strokovnih simpozijev na svetovni ravni in organiziranje strokovnih predavanj za medicinske delavce in informativnih poučnih predavanj za obolele pri nas ter izdajanje strokovnih in laičnih publikacij.

Zato smo zelo veseli vsake podpore, saj je pomembna ne samo za naše nemoteno delovanje v dobro nas vseh, temveč tudi za sam obstoj združenja.

DONACIJA: tisti, ki menite, da je naš obstoj potreben in želite podpreti naše delovanje, lahko sredstva nakažete na spodaj naveden transakcijski račun, odprt pri NLB: SI56 0223 6026 0064 807, s sklicem »Donacija za SSZL«

SPONZORSTVO: je poslovni partnerski odnos, v katerem se sponzor in združenje dogovorita o vzajemno koristnem sodelovanju. V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje nam pišite preko kontaktnega obrazca, mi pa vas bomo v najkrajšem možnem času kontaktirali.