Pravilnik o zasebnosti

Politika o zasebnosti

SPLOŠNO

Pri Slovenskem strokovnem združenju za Limfedem spoštujemo vašo zasebnost. Ne glede na to, ali se želite včlaniti v društvo ali samo brskate po našem spletnem mestu, želimo, da ste zadovoljni z našim načinom ravnanja s podatki in varnostnimi ukrepi, s katerimi varujemo vaše osebne podatke.

Če svoje osebne podatke posredujete Slovenskemu strokovnemu društvu za Limfedem ali jih zberemo iz drugih virov, bomo z njimi ravnali v skladu s to politiko.

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali z uveljavljanjem vaših pravic kakršnokoli vprašanje se lahko obrnete na nas preko e-pošte in sicer na: info@limfedem.si.

Da bi zagotovil pravilno obdelavo vaših osebnih podatkov z ustrezno ravnjo varstva, je upravljavec podatkov sprejel naslednja načela obdelave:

 • Osebni podatki se obdelujejo na zakonit, pošten in transparenten način.
 • Osebni podatki se zbirajo samo za navedene, izrecne in legitimne namene ter se ne obdelujejo na način, ki bi bil nezdružljiv s temi nameni.
 • Osebni podatki bodo ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno v povezavi z nameni, za katere se obdelujejo.
 • Osebni podatki bodo točni in, kjer je potrebno, posodobljeni. Netočne ali nepopolne osebne podatke se bo popravilo ali izbrisalo ali pa se bo ustavilo njihovo nadaljnjo obdelavo.
 • Osebnih podatkov se ne bo hranilo v obliki, ki bi omogočala identifikacijo oseb, na katere se podatki nanašajo, za dalj časa, kot je to potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali za katere se obdelujejo.
 • Osebne podatke se bo obdelovalo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov.

KDO ZBIRA PODATKE?

Kakršne koli osebne podatke, ki se posredujejo Slovenskemu strokovnemu združenju za limfedem oz. jih ta zbira, upravlja:

Slovensko strokovno združenje za limfedem, Ul. Majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec podatkov ali upravljavec).

e-mail: info@limfedem.si

splet: www.limfedem.si

Kot upravljavec osebnih podatkov se zavezujemo k odgovorni, zakoniti in transparentni obdelavi in hrambi vaših osebnih podatkov.

ZA KOGA SE POLITIKA UPORABLJA?

Ta politika se uporablja za:

 • vse obiskovalce spletne strani
 • registrirane člane
 • prejemnike e-novic
 • udeležence dogodkov v organizaciji upravljavca

NA KAKŠEN NAČIN IN KATERI OSEBNI PODATKI SE ZBIRAJO?

Osebni podatki pomenijo katero koli informacijo, ne glede na obliko, v kateri je izražena in ki jo je mogoče uporabiti za neposredno ali posredno identifikacijo določenega posameznika.

Ko boste v interakciji z nami prek različnih kanalov, bomo vaše osebne podatke zbirali in obdelovali na različne načine in za različne namene opredeljene v nadaljevanju te politike.

Vaše podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete sami na primer z uporabo spletne strani, registracijo med člane, prijavo na naše e-novice ipd.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. Več o piškotkih si lahko preberete v politiki spletnih piškotkov.

PRAVNE PODLAGE ZA ZBIRANJE PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo samo za legitimen namen in jih bomo obdelovali samo, če imamo katero izmed naslednjih pravnih podlag:

 • ste nam posredovali soglasje za tako obdelavo,
 • je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe,
 • je obdelava potrebna za zagotavljanje skladnosti z zakonsko obveznostjo, ki velja za nas,
 • je obdelava potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih zasledujemo..

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, razen kadar obdelavo osebnih podatkov zahteva zakon. V tem primeru je posredovanje osebnih podatkov obvezno.

Kadar nam osebne podatke posredujete na podlagi pogodbe, je posredovanje takšnih osebnih podatkov prostovoljno. V primeru, da nam vaših osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za sklenitev oz. izvršitev pogodbe, ne posredujete, pa vam sklenitve in izvršitve pogodbe ne moremo zagotavljati.

SOGLASJE

Kadar bodo naše aktivnosti obdelave temeljile na vašem soglasju, boste imeli pravico soglasje kadar koli preklicati.

Če soglasje prekličete, bomo nehali obdelovati vaše osebne podatke ter jih izbrisali v zakonskih rokih.

Upoštevajte, da preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem. Velja tudi, da zaradi preklica vašega soglasja morda ne bomo mogli izpolniti vaših zahtev ali vam zagotoviti svojih storitev.

NAMEN ZBIRANJA PODATKOV

Upravljavec bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za namene, ki so vnaprej opredeljeni, določeni in zakoniti. Nameni so natančno  navedeni v nadaljevanju, pri čemer lahko vaše osebne podatke uporabljamo za enega ali več opredeljenih namenov. Pred uporabo zbranih podatkov za kakšen drug namen vas bo upravljavec predhodno obvestil in kadar bo to potrebo pridobil uporabnikovo soglasje.

Upravljavec skrbno varuje vaše podatke, zato zbiramo le tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je nujno potrebno za namene opredeljene v nadaljevanju politike.

V kolikor bomo vaše podatke obdelovali za dodatne namene, ki niso opredeljeni v tej politiki, vas bomo o tem predhodno obvestili.

KOLIKO ČASA HRANIMO VAŠE PODATKE?

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in le toliko časa, kolikor je absolutno potrebno za izpolnitev namenov, za katere so zbrani.

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani, ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

Roke hrambe in namene obdelave pa podrobneje pojasnjuje spodnja tabela.

 

Namen

Pravna podlaga

Vrste osebnih podatkov

Rok hrambe

Odgovarjanje na vaša vprašanja – kontaktni obrazec

Zakoniti interes zagotavljanja učinkovitih informacij

e-pošta, ime in priimek

6 mesecev po poteku komunikacije

Pošiljanje glasil ali drugih obveščevalnih gradiv za člane

Soglasje

e-pošta, ime in priimek

Do preklica

Pošiljanje e-novic za prijavljene na spletni strani

Pogodbeni odnos

e-pošta, ime in priimek

Ves čas trajanja članstva

Preverjanje prejema poslane e-pošte

Zakoniti interes zagotavljanja ažurne in uspešne e-komunikacije

e-pošta

Do preklica

Registracija in vodenje članstva

Pogodbeni odnos

Ime in priimek, kontaktni podatki, podatki o pravni osebi (če je relevantno), podatki za plačilo.

Ves čas trajanja članstva in še 5 let po prenehanju članstva

Zagotavljanje kvalitetne uporabniške izkušnje uporabe spletne strani

Zakoniti interes izvajanja analiz za vodenje statistike za lastne potrebe in izboljšavo ponujenih storitev

 

Osebni podatki so v agregirani obliki

Skladno z roki, ki so določeni v politiki o piškotkih

Organizacija dogodkov

Pogodbeni odnos

Nabor podatkov je odvisen od dogodka in je razkrit pri posamičnem dogodku

5 let od izvedbe dogodka

Varovanje naših pravic in obramba pred zahtevki

Zakon

Nabor podatkov je odvisen od postopka

Skladno z zakonodajo

Objava in vzdrževanje seznama limfoterapevtov

Soglasje

Ime in priimek, naziv strokovnjaka, kontaktni podatki, ustanova oz. organizacija, ki ji pripada

Do preklica

 

Opredelitev zakonitih interesov pri upravljavcu:

 • Zakoniti interes zagotavljanja učinkovitih informacij: kadar prejmemo povpraševanje z vaše strani, na podlagi našega zakonitega interesa pripravimo odgovor in vodimo komunikacijo, da bi vam podali ustrezne informacije o naših storitvah.
 • Zakoniti interes zagotavljanja ažurne in uspešne e-komunikacije: ker upravljavec deluje na področju limfedema, ki je specifično medicinsko stanje, si prizadevamo, da vse naše informacije pridejo do naslovnikov. Zato preverjamo ali so naslovniki e-pošto, ki smo jo poslali, dejansko odprli. Na ta način zagotavljamo učinkovito komunikacijo.
 • Zakoniti interes izvajanja analiz za vodenje statistike za lastne potrebe in izboljšavo ponujenih storitev: Za izboljšavo naše spletne strani, uporabljamo agregirane podatke, ki nam pomagajo pri nadaljnji optimizaciji spletne strani.

RAZKRITJE, PRENOS IN OMOGOČANJE DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV PREJEMNIKOM

Naše razkritje ali prenos vaših osebnih podatkov prejemnikom (fizičnim ali pravnim osebam, državnim organom, agencijam ali drugemu organu, kateremu se razkrijejo osebni podatki) se opravi na podlagi ustrezne pravne podlage, ki jo izkaže prejemnik osebnih podatkov in le kadar je to potrebno, da se doseže namen obdelave osebnih podatkov.

Posredujemo le tiste podatke, ki so nujno potrebni za doseganje namena, pri tem pa se prejemnik zavezuje k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

Osebne podatke lahko razkrijemo prejemnikom oz. jim omogočimo dostop do njih v naslednjih okoliščinah:

 • prejemniki, ki izvajajo storitve v našem imenu, kot so gostovanje, računalništvo v oblaku, podpora IT, storitve obveščanja, računovodske in bančne storitve. Taki prejemniki lahko obdelujejo osebne podatke samo v skladu z našimi navodili, razmerje pa ureja pisna pogodba z obdelovalcem podatkov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo naših zakonskih pravic in dolžnosti.

VARNOST PODATKOV

Upravljavec podatkov jemlje varnost vaših osebnih podatkov zelo resno. Po najboljših močeh si prizadevamo varovati vaše osebne podatke pred zlorabo, poseganjem vanje, izgubo, nepooblaščenim dostop, spreminjanjem ali razkritjem.

Naši ukrepi vključujejo uporabo ustrezne strojne opreme, posodabljanje računalniške opreme in nadzor nad pogodbenimi obdelovalci. Prav tako izvajamo ustrezna izobraževanja vseh, ki imajo dostop do podatkov ter imamo sprejete vse interne pravilnike, skladno z zakonodajo na predmetnem področju.

V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o takšni kršitvi nemudoma obvestili informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji. Več o informacijskem pooblaščencu in njegovih nalogah ter pooblastilih, si lahko preberete na spletni strani.

V primeru suma storitve kaznivega dejanja, bo upravljavec kršitve prijavil tudi pri pristojni policiji in državnemu tožilstvu.

V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, ki bi lahko povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo takšne posameznike o kršitvi nemudoma obvestili.

VAŠE PRAVICE

Imate pravico do dostopa in izpisa podatkov, ki se obdelujejo o vas.

Imate pravico ugovarjati zbiranju in nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do popravka vaših osebnih podatkov, če je to potrebno. Lahko se tudi odločite, da zahtevate omejitev obdelave.

Pravico imate do popravka netočnih ali nepopolnih podatkov ter pravico do izbrisa. V primerih, ko je pravna podlaga za obdelavo podatkov veljavna pogodba ali zakon vaših podatkov ne moremo izbrisati.

Pravico imate preklicati privolitev. Preklic privolitve učinkuje od dneva preklica dalje in nima vpliva na obdelavo pred podanim preklicem.

Imate pravico do prenosljivosti podatkov, ki vam omogoča, da vaše podatke posredujemo drugemu upravljavcu ali vam v stojno berljivi obliki. To je možno le, v kolikor vaše podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi in kadar gre za podatke zbrane na podlagi privolitve oz. pogodbenega odnosa.

Svojo zahtevo s katero želite uveljavljati vaše pravice nam pošljite preko e-poštnega naslova info@limfedem.si ali preko priporočene pošte na naslov upravljavca naveden na začetku politike.

V primeru takih zahtevkov vas prosimo, da nam zagotovite ustrezne informacije, potrebne za izvedbo zahteve, vključno z vašim polnim imenom in e-poštnim naslovom, na podlagi česar vas bomo lahko prepoznali. Na vašo zahtevo se bomo odzvali kakor hitro mogoče, največ v roku enega meseca.

Vse informacije, odgovori in ukrepi upravljavca glede uveljavljanja pravic in zahtevkov s področja varstva osebnih podatkov se zagotavljajo brezplačno. Kljub temu si pridržujemo pravico, da v primeru ko so zahtevki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljeni ali pretirani, zlasti ker se ponavljajo, od posameznika lahko zahtevamo razumne stroške.

V kolikor menite, da je pri upravljavcu prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

SPREMEMBE PRAVILNIKA

Pridržujemo si pravico do prihodnjih sprememb tega pravilnika o zasebnosti zaradi sprememb veljavne zakonodaje ali zavezujočih pravil poslovanja upravljavca podatkov. O morebitnih takih spremembah vas bomo obvestili z objavo na spletni strani www.limfedem.si.

Politika zasebnosti velja od 1.1.2024