Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI https://www.limfedem.si

  1. SPLOŠNO

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). V splošnih pogojih poslovanja spletne strani limfedem.si (v nadaljevanju: spletna stran) so določeni pogoji članstva na spletni strani, ki jo upravlja Slovensko strokovno združenje za limfedem, Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana, matična številka: 4044797000, davčna številka: 12965162. Na spletni strani lahko član izpolni pristopni obrazec, upravlja s svojimi podatki ter dostopa do vsebin za člane. Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne strani. Člana zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v tem trenutku. Slovensko strokovno združenje za limfedem si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje na spletni strani. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za člane  zavezujoče. Slovensko strokovno združenje za limfedem deluje po pravilih določenih v statutu, ki je objavljen na spletni strani združenja.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Spletna stran se zavezuje, da bo članu še preden izpolni pristopni obrazec, zagotovila naslednje informacije: Podatke o združenju (ime, sedež in matična št. združenja) Kontaktne podatke za hitrejšo komunikacijo (telefon, e-pošta) Cene članarin ki morajo biti jasno določene.

3. PRISTOPNA IZJAVA

Na spletni strani je mogoče izpolniti pristopno izjavo 24 ur na dan 7 dni v tednu. Članstvo postane veljavno in nepreklicno, po plačilu članarine in ko člana odobri administrator strani. Član prejme elektronsko obvestilo, da je bila poslana pristopna izjava sprejeta in dobi prijavne podatke za vpis v strani za člane. Račun za članarino član prejme po elektronski pošti. Z izpolnitvijo pristopne izjave član potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen. Podatki se hranijo v bazi članov in član lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, katere pa lahko vidi in ureja v svojem uporabniškem profilu. 

4. CENE

Vse cene so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).             

5. MOŽNOSTI PLAČILA in IZDAJA RAČUNA

Na spletni strani je na voljo:

  1. Plačilo s plačilno kartico
  2. Z bančnim nakazilom članarine na transakcijski račun Slovenskega strokovnega združenja za limfedem.

Član odda pristopno izjavo in po elektronski pošti prejme račun za letno članarino, ki ga je član dolžan poravnati v roku, ki je naveden na računu v primeru bančnega nakazila. V primeru plačila s plačilno kartico, član dobi po elektronski pošti račun kot dokazilo o plačilu članarine.

6. PREKINITEV ČLANSTVA

Članstvo se smatra za prekinjeno, ko član ne poravna računa za letno članarino v navedenem roku ali pa pošlje izjavo o odstopu iz društva na elektronsko pošto info@limfedem.si

7. PRITOŽBE IN SPORI

Spletna stran limfedem.si spoštuje zakonodajo o varstvu potrošnikov. Tako se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav lahko član z društvom stopi v kontakt po elektronski pošti na info@limfedem.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prizadevamo si da se morebitni spori rešijo sporazumno.