Članstvo


Zavedamo se, da kot posamezniki nimamo tolikšne moči, kot skupina pa lahko dosežemo zastavljene cilje in uresničimo naše poslanstvo. Zato vas vabimo, da se nam pridružite in postanete pomemben del ideje, katere namen je vzpostaviti prijazno okolje za dobro vseh nas.

. . .

Člani strokovnega združenja lahko postanete vsi strokovni zdravstveni delavci (zdravniki, fizioterapevti, medicinski tehniki) in drugi zdravstveni delavci ter strokovni sodelavci, ki vas ta problematika zanima, in sicer s sprejemom določil statuta SSZL, s podpisom pristopne izjave ter plačilom članarine. Pristopno izjavo najdete tukaj: člani

Prav tako ste vabljeni v združenje SSZL kot pridruženi člani tudi vsi ostali, ki vas ta problematika zanima; bolniki, družinski člani, sorodniki, prijatelji, skrbniki. Pridruženi člani postanete s sprejemom določil statuta SSZL, s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine. Pristopno izjavo najdete tukaj: pridruženi člani

. . .

Vse limfterapevte, ki bi želeli biti na našem Seznamu limfterapevtov vabimo, da natisnete Izjavo limfterapevta, jo izpolnete in podpisano pošljete na naslov združenja. Poleg izjave priložite še fotokopijo vašega Certifikata Therapy course II and III ali recetifikacije Review, ki nista starejša od 2 let. Po prejetju teh dveh dokumentov vas bomo dodali na seznam na naši spletni strani. Izjavo limfterapevta najdete tukaj: izjava

. . .

Podatki za nakazilo članarine:

Slovensko strokovno združenje za limfedem
Ul. Majorja Lavriča 12
1000 Ljubljana

NLB: SI56 0223 6026 0064 807
Namen: članarina 2018 (vaše ime in priimek)
Znesek: 20 eur